Adocka AB

Feb 02 2018

Större uppdatering

Vi har i veckan produktionssatt en större uppdatering av Adocka. Vi uppdaterar normalt Adocka varje vecka med justeringar och

förändringar, denna gång har vi produktionssatt en lite större uppdatering än vanligt.

Här är några av de delar som inkluderas.

Stort arbete med sökindex

 • Söka på fortnox kundnummer
 • Söka på kostnadsställe
 • Söka på bank
 • Söka på customfields (ej i produktion ännu)
 • Kunna sätta ordning i sökresultat

Optimerad synk av sökindex för kontakter

Mer optimerad synk av personuppgifter till sökindex när olika delar uppdateras

 • Kompetenser
 • Kommentarer
 • Bank
 • Kontaktfilter
 • Utbildning
 • Erfarenhet
 • Profession
 • Övriga personuppgifter etcetc

Stort arbete med performance

Den största performanceuppdateringen de 8 senaste månaderna över hela linjen, men primärt för

 • Fakturor/betalningar
 • Behov bokning
 • Ekonomi
 • Sökning av konsulter, kunder, kontakter
 • Kontaktkort etc

Vi har lyckats korta ner svarstiderna över hela linjen med ca 30%, och vissa förfrågningar/requests går flera hundra 100% snabbare. Vi har i detta arbete behövt göra lite större förändringar i kärnan och infrastrukturen av Adockas plattform. Några kunder har märkt av försening i uppdatering av status i listorna med fakturaunderlag och behov/bokning i och med detta i veckan, det ska vara justerat nu. Vi fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att trimma vår plattform så långt det är fysiskt möjligt utan att ge avkall på säkerhet, rättigheter, hantering av stora mängder data osv.

Public preview av arbetspass

Vi har under lång tid arbetat med en version för att arbeta med arbetspass

 • Möjlighet att skapa, hantera, söka, tillsätta kandidater, och boka individuella pass
 • Integration med behov/bokning.
 • Integration med Ekonomi för summering och rapporter, fakturering och utbetalning av ersättning.

Det kommer mer finputsning av arbetspass, men ska gå att använda från idag. Installeras under moduler i inställningarna.

En tidig beta av Rekrytering v2

Vi har nu kommit långt i nästa version av vår tjänst för rekrytering. Den nya tjänsten för rekrytering kommer att kunna användas för vanlig rekrytering, samt rekrytering till bemanningsbehov som finns i Adocka.

Hälften av utvecklingen klar av Adockas tjänster för GDPR som släpps i mars

Möjlighet att skapa generella kontaktfilter, och koppla ihop kontaktfilter med område expertis

 • Kontaktfilter har tidigare varit kopplade till en viss typ av kontakt. Nu går det även att skapa generella kontaktfilter som gäller för alla kontakttyper.
 • Område expertis kan kopplas ihop med ett specifikt kontaktfilter. Om ett kontaktfilter väljs vis sök av kontakter, så visas alla kopplade område expertis, samt alla område expertis som inte är kopplade till ett specifikt kontaktfilter

Uppgradering av Adocka Identity

Vi har uppgraderat vår inloggningstjänst till nästa version av vårt serverramverk för att enklare ha möjlighet att integrera externa applikationer, och få ökad performance, stabilitet och ytterligare säkerhetslager.

Migrering av kommentarer till ny typ av lagring

Kommentarer, påminnelser, taggar har sedan länge hanterats i en tidigare typ av lagring. Kommentarer har nu flyttats över till en modernare lagringsplats för snabbare hantering, och enklare backup och stabilare tillgång och underhåll.

Integration med Oneflow

Vi håller på att skapa en modul för integration med Oneflow för att skicka digitala dokument och avtal. Modulen är inte klar men beräknas vara klar i slutet av februari.

Påminnelse om kvalitetskontroll som förfaller

Inne på konsulter och kunder så kan man genomföra kvalitetskontroll, när ngt av dessa kvalitetskrav förfaller så skickas det ett email med information till den som har genomfört kontrollen (om det är ett kvalitetskrav med förfallodatum).

Förbättringar av import av konsulter, kunder och kontakter

Import av konsulter, kunder och kontakter är förbättrad med bättre köhantering, och validering, och uppdatering av sökindex.

Förbättrad masshantering av konsulter, kunder och kontakter

Förbättrad masshantering vid uppdatering av ett stort antal konsulter, kunder och kontakter. Dvs om du väljer många kunder, och genomför en aktivitet, tex tilldelar en ansvarig, eller rättighet, tagg, eller kontaktfilter etc..

Möjlighet att skapa kontakt/ringlista utifrån leveranser

Möjlighet att koppla ihop generella prisprofiler i inställningarna med kunder

Möjlighet att specificera löneart för tidgrupper i inställningarna

Nov 14 2017

Skapa en Adocka Connected Web App – Del 1

Hej, vi har fått ett antal förfrågningar om hur man skapar en webbapplikation som är kopplad till Adocka. Eller hur jag kopplar min befintliga webbapplikation till Adocka. Här visar jag i en video hur du kan skapa en enkel extern webbapplikation som är kopplad till ditt konto i Adocka.


Vi avslutar med att ladda upp den till Microsoft Azure


Se webbapplikationen live på Microsoft Azure:

http://demowebb20171116111941.azurewebsites.net/


Jag har laddat upp källkoden till Github, om du vill ladda ner och testa eller bygga vidare själv.

Källkod på Github:

https://github.com/matengo/Adocka-Connected-Asp.Net-Core-Web-App


Video:


Exempel på utvecklingsmiljö


Kod/lighteditor för Mac, Windows och Linux

Visual Studio Code

Full utvecklingsmiljö för Windows

Visual Studio

Full utvecklingsmiljö för Mac

Visual Studio for MacMvh

//Mattias

Sep 26 2017

Skapa kontakt/ringlista

Ny version av kontakt eller ringlista för att snabbt bearbeta konsulter, kunder eller kontakter.


Aug 14 2017

Adocka rekrytering

Efter många månaders utveckling och testning så släpper vi nu vårt verktyg för rekrytering. Skapa dina arbetsannonser och dela annonser på internet och via sociala medier. Hantera ansökningar i en strukturerad process fram till en lyckad rekrytering.


Bullets

 • Passar alla företag som rekryterar personal
 • Trött på att få mailkorgen full med ansökningar
 • Integrerat med sociala medier
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google plus


Testa och ge oss gärna feedback om vidare förbättringar


//Mattias

Apr 20 2017

Automatisera återkommande jobb

Under “återkommande jobb” i inställningarna så har du möjlighet att sätta upp ett eller flera jobb som körs vid valfritt intervall.


2017-04-20


Det finns nu några tjänster att välja på tex:

 • Skicka fakturaunderlag till Fortnox
 • Hämta information om betalda fakturor, Fortnox
 • Skicka påminnelse om tidrapport
 • Skicka grattishälsning på födelsedagen
 • Skicka påminnelse om kvalitetskrav som förfaller

Vi skapar kontinuerligt små tjänster som du kan kan använda för dina återkommande jobb. Har du ett förslag? Skicka ett mail till supporten.


Vad ska du göra av den tid du sparar? Winking smile


Happy business