May 14 2018

Uppdatering

Dags för en uppdatering om vad som är nytt i Adocka den senaste tiden.

v1 av Oneflow integration klar

Adocka har gjort en integration mot Oneflow för digitala avtal och dokument. Om ni har ett Oneflow konto så finns där möjlighet att koppla till Adocka. När ni lägger till Adocka så får ni en API nyckel som ni sedan lägger in i modulen Oneflow i Adocka. Efter det så kan ni skapa avtal och andra digitala dokument inifrån Adocka för att skriva avtal med kund, eller konsulter, anställda eller andra kontakter. Denna integreras även i andra delar av Adocka, som på kontaktkort, i rekryteringsflöde, och behov/bokning.

v1 av arbetspass klar

Version 1 av Adockas verktyg för arbetspass är nu klar. Där de enklare går att hantera och skapa arbetspass. Denna är integrerad med behov/bokning. För att följa resterande flöde i Adocka.

v2 av Adocka rekrytering är klar

I Adocka rekrytering så kan du rekrytera personal. Adocka rekrytering kan användas av företag som rekryterar personal åt kund, eller egen personal. Adocka rekrytering har även integrerats med Oneflow och behov & bokning för att rekrytera kandidater för bemanning av behov i Adocka, samt skriva avtal. Arbetsannonser kan enkelt publiceras på webben och delas via sociala medier och via email för att snabbt och enkelt få in ansökan från kandidater i ett strukturerat rekryteringsflöde, samt bokning till behov i Adocka.

v4 av skicka Email är klar

Vi har byggt om hela motorn för att skicka email. Har även lagt till möjligheten att bifoga attachments, välja mall som är anpassat till eventuell datamodell samt välja mellan gamla typer av mallar eller nya typer av mallar.

v4 av skicka Sms är klar

Vi har byggt om hela motorn för att skicka sms. Har även lagt till möjligheten att välja mall som är anpassat till eventuell datamodell samt välja mellan gamla typer av mallar eller nya typer av mallar.

Uppdatering av Adockas verktyg för GDPR

Vi har sedan i höstas arbetat på verktyg för GDPR för våra kunder. Och integrerat det i kommunikation och kontaktinformation. Vi har nu börjat rulla ut detta med följande funktionalitet.

  • Möjlighet att lägga in användarvillkor och integritetspolicy

  • Möjlighet att sätta upp villkor för GDPR med förfallotid etc. Dessa dyker upp på respektive kontaktkort och kan ställas in manuellt eller automatiskt efter att användarvillkor och integritetspolicy har accepterats.

  • Loggning om personlig information delas med tredje part.

  • Möjlighet att skicka säkra meddelanden till valfri adress (ej i produktion ännu).

    • Personlig information bör ej skickas via e-post. Vi har därmed utvecklat en lösning där det istället skickas en länk till mottagaren av meddelandet, medan meddelandet sparas på våra säkra servrar och mottagaren kan klicka på länken för att läsa meddelandet via krypterad access, och raderas därefter. Meddelandet kan även vara lösenordsskyddat, där länken skickas i ett email, medan en pinkod skickas via sms för extra säkerhet.

  • Möjlighet att begära medgivande av alla kontakter i Adocka, och GDPR inställningarna för respektive kontakt uppdateras automatiskt.

  • Möjlighet att ladda ner personlig information från kontaktkort i xml och json format.

Läs mer om hur vi möter GDPR

Möjlighet att hantera splittar på ett bättre sätt för bokningar.

Nu är det möjligt att specificera hur stor del den ansvarige för en bokning splittar med en annan användare. Dessa splittar kan därefter ses i arbetsrapport, json export och xml export.

Möjlighet att ladda ner rådata för behov/bokningar i Json och Xml format.

Nu är det möjligt att ladda ner komplett info om valda behov/bokningar till dataformat som Json och Xml direkt från ekonomi delen i Adocka. Dessa kan sedan användas till analys, eller importeras i Excel eller Power Bi etc.

Läs mer om hur du öppnar datafilen i Excel:

https://support.office.com/sv-se/article/ansluta-till-en-xml-fil-power-query-78bbe5b5-ebf2-4036-bdcb-72ea47f34ee3?NS=EXCEL&Version=16&SysLcid=1053&UiLcid=1053&AppVer=ZXL160&HelpId=xlmain11.chm22113&ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE

Har släppt 2 nya kontinuerliga jobb som kan aktiveras under inställningarna

  • Skicka ut information om nästa veckas uppdrag till bokade konsulter automatiskt varje vecka.

  • Skicka påminnelse om tidrapport automatiskt varje vecka till konsulter som inte har tidrapporterat föregående veckas uppdrag.

Har släppt ett 15 tal nya microtjänster som kan kopplas på när saker händer i Adocka. Under händelser i inställningarna.

v3 av Adockas verktyg för ruttplanering av leveranser är klar

En stor uppdatering av ruttplaneringen, där olika rutter har olika färger, och masshantering för att lägga nya rutter för leveranser osv.

Omorganisation och vidareutveckling av tidgrupper i inställningarna

Nu är det möjligt att sätta löneart, kostnadsställe, försäljningskonto på respektive tidgrupp i inställningarna. Vid ändring av dessa så synkas ändringen med de bokningar som använder tidgruppen. Om inställningar för kostnadsställe och konto är inställt under 'Övriga inställningar' så används dessa istället för inställningar på respektive tidgrupp. Det går nu även att välja på en tidgrupp om den ej ska vara pensionsgrundande, vilket innebär att pension ej beräknas för tidgruppen.

Möjlighet att ändra tidgruppsprofil på befintlig behov/bokning

Inne på ett behov bokning är det nu möjligt att ändra tidgruppsprofil till en annan. Detta ändrar därmed underlaget för priser, ersättning och tidrapporten. Detta kan göras så länge inte bokning är tidrapporterad, fakturerad eller ersättning är utbetald.

Vidareutveckling av gränssnittet för ett betalunderlag

Möjlighet att se totalt antal timmar för tidrapporter

I behov & bokning och ekonomi så är det nu en summering av totalt antal timmar för alla tidrapporter i listan. Så enklare att se summering per kund, eller konsult, för period etcetc

Gränssnitt för att publicera nyheter på webbplats

Nu finns det gränssnitt i Adocka, under applikationer där det går att skriva nyhetsinlägg. Dessa går sedan att använda på webbplats för att visa nyhetsflöde.

Omarbetad Google maps för att visa adresser/kontakter på karta.

Möjlighet att lägga in affärsenheter i inställningarna. 

Möjlighet att lägga in team och affärsområden i inställningarna. Dessa är sedan tillgängliga för behov och bokningar.

Modul för att lägga till och ta bort lönearter

Dessa kan sedan användas för tidgrupper för behov/bokning

Möjlighet att ändra tidgruppsprofil för en befintlig bokning

Möjlighet att presentera kandidat via E-post

Inne på ett konsultkort så finns nu möjligheten att presentera kandidat för kund, samt bifoga dokument som är sparade på konsultkortet etc.

Möjlighet att ladda ner produktdata samt leveransdata i Json samt Xml format

Möjlighet att skicka ut användarvillkor & integritetspolicy till alla kontakter, och få acceptans

Under inställningarna för GDPR så går det att skicka ut email till samtliga kontakter, med unik länk till användarvillkor och integritetspolicy för att få godkännande från kontakter. Vid godkännande så uppdateras inställningarna för respektive kontakts "Grund för personuppgifter".

Ett 100 tal nya API funktioner i vårt API

Övrigt 

ca 600 övriga features, justeringar av performance, loggning, buggfixar, arkitekturförändringar etc.

Mvh

Mattias