Adocka cloud

Molnbaserad plattform för bemanningsföretag

Boka demo
Adocka

Ge ditt företag rätt förutsättningar

Adocka är en tjänst i molnet för dig som driver företag. Vi har applikationer och tjänster som hjälper dig med att växa, skapa nya affärer, -och minska din administration. Våra kunder idag arbetar inom bemanning, ehandel, prenumerationer, rekrytering, försäljning och leveranser.

Våra produkter & tjänster

Vi har paketerade affärssystem samt enskilda applikationer för olika typer av företag. All affärsfunktionalitet i Adocka är tillgängligt via öppet API, så det finns alla möjligheter att skapa Era egna tjänster med hjälp av Adockas plattform.

        1 $.get('/people/all')
        2
        3 
        4 [{ 
        5   "FirstName": "Dave",
        6   "LastName": "Andee",
        7   "...": "..."
        8  }, {
        9   "FirstName": "Mark",
        10   "LastName": "Bamford",
        11   "...": "..."
        13  }, {  
        14   "FirstName": "Frank",
        15   "LastName": "Underwood",
        16   "...": "..."
        17 }]
        
Öppet api

All funktionalitet i Adocka är tillgängligt via API

Utöver att använda färdiga applikationer via vår webbplats, så kan ni enkelt skapa egna webbtjänster, -eller mobila lösningar. För till exempel ehandel, prenumerationsbaserad ehandel, bemanning, rekrytering, marknadsföring, leveranser etc

Kontakta oss
På insidan

Vi gör din vardag enklare varje dag

Cloud Apps. Affärsapplikationer i molnet för att att ditt företag ska kunna växa utan hinder. Tillgängligt som färdiga applikationer, eller via API.

Payment Connect. Koppling till externa fakturasystem och kortbetalningsväxlar för effektiva betalflöden.

Fast & Scalable. Vår infrastruktur är distribuerad för att snabbt hantera massiva dataflöden.

Pay for use. Betala för det ni använder.

Multi Channel. Skapa webb, -eller mobila appar som nyttjar logik i plattformen för dina kunder, kontakter eller konsulter.

Secure. All kommunikation till och från våra servrar dirigeras via HTTPS. Vi övervakar och tar back-up av din data i realtid.

Sammanfattning

Molnbaserade affärsapplikationer med automatiserade flöden som du kan använda via våra webb, -eller via vårt API för att bygga egna affärsapplikationer och tjänster.