Avropsinläsning

Genom Adockas AI för avropsinläsning kan du som jobbar inom vårdbemanning få in avrop direkt i Adocka. Inläsningen inkluderar efterfrågade kompetenser vilket möjliggör automatisk matchning mot dina konsulter.

flowchart
Customer profile user interface

Avropsinläsning

Vid årsskiftet 21/22 lanserade Adocka en tidig version av avropsinläsningen för utvalda bemanningsbolag.

Idag används modulen flitigt av flertalet organisationer inom vårdbemanning med hundratals inlästa avrop om dagen från samtliga regioner och flertalet kommuner.

Avrop från upphandlingscentraler tas emot som vanligt och läses in automatiskt från ansluten mailinkorg. Inlästa avrop har utöver matchningsparametrar även relevant fritext, exempelvis uppdragsbeskrivning och övriga kommentarer.

Det finns i nuläget inga begränsningar för vilka källor för avrop som är möjliga att läsa in. Inlästa avrop granskas manuellt av Adocka för att säkerställa kvalitét.

Prissättning sker baserat på nuvarande engagemang med Adocka och önskad omfattning.

Redo att komma igång? Boka en demo.

På ett förbehållslöst möte kan vi tillsammans se hur adocka kan skapa som mest värde i er organisation.

Boka demo
App screenshot