Adocka Hosted Web Apps

Skapa dina egna tjänster för webb, -eller mobil. Använd logik i Adockas plattform, och skapa din egen tjänst. För ehandel, prenumerationer, leveranser, bemanning, rekrytering eller andra tjänster.

Läs mer
Produktinformation

Skapa dina egna tjänster på Adockas plattform

Vi har tagit fram ett ramverk för att du ska ha möjlighet att skapa dina egna tjänster med hjälp av all den logik som finns i Adockas plattform.

Skapa webb, -eller mobila applikationer kopplade till ditt Adockakonto och låt applikationen använda information och logik i Adocka. Du kan skapa och designa webbapplikationer direkt i Adocka, -eller skapa ett eget extern projekt och koppla till Adockas API. Öppna upp din versamhet för nya affärer och processer i flera kanaler.

Adocka Hosted Web Apps
 • Skapa dina egna tjänster för webb och mobil
 • Nyttja logik och flöden i Adockas plattform för dina egna tjänster
 • Skapa nya köpkanaler eller tjänster för kunder, konsulter eller medarbetare
 • Låt dina kontakter vara delaktig i dina processer för minskad administration och ökad transparans
Används av företag inom
 • Bemanning
 • Rekrytering
 • Ehandel
 • Prenumeratiosnbaserad ehandel
 • Leveranser
 • Försäljning
        1 $.get('/people/all')
        2
        3 
        4 [{ 
        5   "FirstName": "Dave",
        6   "LastName": "Andee",
        7   "...": "..."
        8  }, {
        9   "FirstName": "Mark",
        10   "LastName": "Bamford",
        11   "...": "..."
        13  }, {  
        14   "FirstName": "Frank",
        15   "LastName": "Underwood",
        16   "...": "..."
        17 }]
        
Öppet api

All funktionalitet i Adocka är tillgängligt via API

Utöver att använda färdiga applikationer via vår webbplats, så kan ni enkelt skapa egna webbtjänster, -eller mobila lösningar. För till exempel ehandel, prenumerationsbaserad ehandel, bemanning, rekrytering, marknadsföring, leveranser etc

Kontakta oss
På insidan

Vi gör din vardag enklare varje dag

Cloud Apps. Affärsapplikationer i molnet för att att ditt företag ska kunna växa utan hinder. Tillgängligt som färdiga applikationer, eller via API.

Payment Connect. Koppling till externa fakturasystem och kortbetalningsväxlar för effektiva betalflöden.

Fast & Scalable. Vår infrastruktur är distribuerad för att snabbt hantera massiva dataflöden.

Pay for use. Betala för det ni använder.

Multi Channel. Skapa webb, -eller mobila appar som nyttjar logik i plattformen för dina kunder, kontakter eller konsulter.

Secure. All kommunikation till och från våra servrar dirigeras via HTTPS. Vi övervakar och tar back-up av din data i realtid.

Sammanfattning

Molnbaserade affärsapplikationer med automatiserade flöden som du kan använda via våra webb, -eller via vårt API för att bygga egna affärsapplikationer och tjänster.