Tjänst

Adocka Identity

Logga in till alla applikationer och tjänster i Adocka, samt koppla ihop dina egna applikationer med Adocka.

Läs mer
Beskrivning

Säker identifiering till Adockas produkter, api och tjänster

För inloggning till någon av Adockas tjänster så har vi skapat en fristående identifieringstjänst som vi kallar Adocka Identity. Denna tjänst fungerar på samma sätt som tex facebook login, eller google login. Denna använder vi för inlogg till alla våra applikationer och tjänster, på samma sätt kan ni skapa en egen applikation, till exempel mobil app eller webb som använder Adocka Identity för att logga in.

Adocka Identity
 • Logga in till Adocka
 • Logga in till din egen app eller webb
 • Använd Adockas API i din egen produkt eller tjänst

När en användare har loggat in via Adocka Identity så har användaren rättighet att anropa Adockas API.

        1 $.get('/people/all')
        2
        3 
        4 [{ 
        5   "FirstName": "Dave",
        6   "LastName": "Andee",
        7   "...": "..."
        8  }, {
        9   "FirstName": "Mark",
        10   "LastName": "Bamford",
        11   "...": "..."
        13  }, {  
        14   "FirstName": "Frank",
        15   "LastName": "Underwood",
        16   "...": "..."
        17 }]
        
Öppet api

All funktionalitet i Adocka är tillgängligt via API

Utöver att använda färdiga applikationer via vår webbplats, så kan ni enkelt skapa egna webbtjänster, -eller mobila lösningar. För till exempel ehandel, prenumerationsbaserad ehandel, bemanning, rekrytering, marknadsföring, leveranser etc

Kontakta oss
På insidan

Vi gör din vardag enklare varje dag

Cloud Apps. Affärsapplikationer i molnet för att att ditt företag ska kunna växa utan hinder. Tillgängligt som färdiga applikationer, eller via API.

Payment Connect. Koppling till externa fakturasystem och kortbetalningsväxlar för effektiva betalflöden.

Fast & Scalable. Vår infrastruktur är distribuerad för att snabbt hantera massiva dataflöden.

Pay for use. Betala för det ni använder.

Multi Channel. Skapa webb, -eller mobila appar som nyttjar logik i plattformen för dina kunder, kontakter eller konsulter.

Secure. All kommunikation till och från våra servrar dirigeras via HTTPS. Vi övervakar och tar back-up av din data i realtid.

Sammanfattning

Molnbaserade affärsapplikationer med automatiserade flöden som du kan använda via våra webb, -eller via vårt API för att bygga egna affärsapplikationer och tjänster.